ALBARANS

Numerats, duplicats, autocopiatius
Paper de 80 a 120 g
Variacions:
Diferents mides, paper reciclat

REBUTS

Impresos a tot color
Encolats en talonaris
Paper de 80 a 120 g
Variacions:
Paper reciclat

FACTURES

Paper de 80 a 120 g
Possibilitat de petites tirades
Variacions:
Paper reciclat, paper continu

BLOCS DE NOTES

50 fulls per bloc
Paper de 80 a 90 g
Per a receptes o anotacions
Variacions:
Paper reciclat


SOBRES

Sobres personalitzats
Sobres americans
amb finestra o sense.
Papers de color blanc, paper òfset o paper reciclat.

PAPER QUÍMIC AUTOCOPIATIU

Estàndard: 210 x 297 mm - A4

Papers receptors i transmissor.
Colors, blanc, groc, rosa i blau

SEGELLS DE GOMA

Segells de cautxú
Segells datadors
Segells numeradors
Manuals i automàtics