FOTOGRAFIA I VÍDEOS AERIS

REPORTATGES AERIS

La fotografia aèria o filmació de vídeos per mitjà de drons ens dona una perspectiva diferent de la que ens ofereix la fotografia convencional tot accentuant els seus valors paisatgístics, arquitectònics o d'infraestructures.
Presentacions elegants i estudiades per donar el màxim èmfasi al seu vídeo/fotografia.


CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE SERVEI

 • Pilot experimentat i acreditat per l' Agencia Estatal de Seguridad Aérea
 • Drons equipats, amb càmeres estabilitzades, i homologats
  amb assegurança de responsabilitat civil
 • Edició audiovisual amb software professional - Vídeo 4K full HD

SECTORS  PROMOCIÓ TURÍSTICA
  Imatges aèries del municipi, platges, muntanyes o llocs emblemàtics
  Promoció per a càmpings, hotels, cases rurals

  PATRIMONI HISTÒRIC
  Documentals específics de promoció del patrimoni i inspecció

  PAISATGE I NATURA
  Promoció dels valors naturals de la zona

  AGRÍCOLES I FORESTALS
  Control i visualització dels diferents cultius agrícoles i forestals

  ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
  Esports a l'aire lliure, esdeveniments i promoció de grups esportius o de lleure

  SECTOR IMMOBILIARI
  Seguiment d'obres i promoció d'edificis acabats

  INDÚSTRIA
  Documentals, promoció o publicitat de les indústries i el seu entorn

  ENGINYERIA I OBRA

  Revisió d'estructures, seguiment d'obres i el seu procés

PRESSUPOST

Us farem un estudi adequat a les vostres necessitats.

CONTACTE