Eva Mesa - Jose Soriano

ESTUDIS DE MERCAT

Us aportem la informació per garantir el desenvolupament dels productes i la seva consolidació en el mercat a través d'accions estratègiques i comercials.

Des de l'àrea d'estudis de mercat, a Roger generem l'eina que ens permet escoltar els nostres clients, conèixer què necessiten, què senten i què entenen. Analitzem de manera estructurada la seva competència per a facilitar la consolidació i el creixement de continguts, espais de mercat i/o afinament de producte per garantir la consolidació. Oferim rigor en el procés de promoció i exactitud en l'assoliment d'objectius; creació i manteniment d'interlocucions en canals de prestigi; distinció i elegància en les relacions tot generant relacions amb propietat i naturalitat, i percepció de solidesa i credibilitat des del primer contacte.

ASSESSORAMENT DE MERCATS

La nostra funció principal és la de l'acompanyament d'una idea o acció i emetre consells amb el suport degut. Un bon assessor ha de tenir experiència i coneixements, avaluar dades i estadístiques. Us podem acompanyar en qualsevol de les vostres decisions de mercat.

VISUALITZACIÓ

Quina marca i logotip ens permetrà transmetre els nostres valors i diferenciar-nos de la competència?
El nostre packaging és una bona targeta de presentació?

PUBLICITAT

Com s'entén el nostre missatge publicitari? Quina arquitectura pot afavorir les sinergies estratègiques entre les marques de la nostra empresa?

PERCEPCIÓ

Com es percep la nostra marca i com s'hauria de percebre?
Quins valors funcionals i emocionals hem de comunicar?

PRODUCTE

El producte que estem desenvolupant s'adapta a les necessitats i preferències del nostre mercat? Quina de les alternatives ofereix més potencial d'èxit?

SEGMENTS

En quants segments es desglossen els nostres compradors i quin és el nostre segment estratègic? Per què no obtenim les vendes esperades?

CONCLUSIONS

Informes amb una exposició de les dades obtingudes, conduïda de manera natural a les línies d'actuació recomanades. És a dir, què fer, com fer-ho i per què.